Onze visie


It’s all about energy

Energie is er altijd, het zit in ons en om ons heen. Als we energie gaan ontleden zien we dat het bestaat uit atomen en moleculen of nog kleinere deeltjes zoals fotonen. Fotonen zijn hele kleine trillende lichtdeeltjes die trillen in een verschillende frequenties. Hoe hoger en sneller deze trilling is, hoe meer de energie verbonden is met de bronintelligentie. Dan bevat deze trilling universele informatie. Je kunt toegang krijgen tot deze informatie maar daar is bewustzijn voor nodig. Elke blokkade en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is, denk aan gedachten, emoties of een leefpatroon dat niet stroomt, heeft meteen effect op jouw energieveld.

Bewustzijn

Hoe jij jouw werkelijkheid ziet, dat heeft alles met de mate van jouw bewustzijn te maken. Een ruim bewustzijn maakt de weg vrij voor de bron intelligentie. Jouw werkelijkheid en waarneming kan daarmee dus veranderen omdat een verruimd bewustzijn de trilling van de energiefrequentie verhoogd. Maar ook kunnen we stagnatie of gestolde energie, denk aan een emotioneel probleem, weer in beweging laten komen. Elke cel heeft lichaamsbewustzijn, de herinnering en emotie die in je lichaam is opgeslagen. Kortom, hoe meer bewustzijn ergens naar toe gaat hoe minder gestolde energie. Hoe hoger de trilling hoe meer stroming. Hoe meer stroming hoe meer de energie is verbonden met de bron intelligentie. Hoe hoger het bewustzijn hoe hoger de lichtfrequentie.

Mensbeeld

Wij geloven dat de mens toegang heeft tot meerdere en andere dimensies en volken van andere planeten. Wij zien de mens als een uiting van het goddelijke, een schepper die voortkomt uit de universele bron. Vanuit de oneindige bron splitst de scheppende kracht van het universum zich af in de I AM presence en zo is het Quantumveld van oneindige potentie ontstaan waarin alle mogelijkheden open liggen. Het is onze spirituele vingerafdruk die we niet kunnen ontkennen en op enig moment in ons leven zal de noodzaak er zijn om dit te faciliteren.

In iedere laag van de dimensies richting de aardse dimensies oftewel de Grid of Matrix, verliest het veld aan lichtkracht en bewustzijn. De frequentie van een ziel in een aardse manifestatie moet diep afdalen in de dualiteit en is ons bewustzijn versluierd geraakt. Vaak gaat dat gepaard met verlies van herinnering van de I Am Presence. Door de menselijke realiteit verliezen we onze verbinding met de Soevereine Integraal, onze Goddelijke oorsprong. Het gevolg kan zijn vervreemding van jezelf, een gevoel van heimwee en het gevoel niet van deze wereld te zijn. Door ons zelfhelend vermogen en bewustwording kan er herinnering die opgeslagen ligt in je cellen vrijkomen, kan je energielichaam heelworden en je verbinding met de I AM Presence of Soevereine Integraal weer hersteld worden. Op deze manier kunnen we ons ware zelf herkennen, zijn en leven, en ons volle potentieel realiseren.

3D versus 5D

Voor ons een belangrijke vraag is het of het de mensheid gaat lukken om het bewustzijn zo te verruimen dat wij allen de shift kunnen gaan maken van 3D naar 5D. Zoals het altijd geweest is, geketend in de dualiteit, staat de een tegenover de ander, viert de macht hoogtij, voeren slapende ego`s oorlog, is er oorzaak en gevolg, actie reactie en de strijd tussen goed en kwaad. Vanuit een verruimd bewustzijn is de schepping veelzijdig en één groot geheel en zijn wij allemaal verbonden met elkaar in hetzelfde bewustzijn.